f

Bezpieczeństwo Pacjenta i higiena pracy

Bezpieczeństwo naszych Pacjentów jest dla nas priorytetem. Przed przyjęciem każdego Pacjenta, gabinety zostają poddane dezynfekcji specjalnymi, przeznaczonymi do tego celu, płynami. Odkażane są wszystkie powierzchnie, które mogły mieć kontakt z czynnikami wywołującymi infekcje, jak i sprzęt stomatologiczny.

Wszystkie narzędzia i przybory poddawane są sterylizacji. Ma ona na celu zniszczenie wszelkich form mikroorganizmów. Urządzeniem służącym do sterylizacji narzędzi stomatologicznych w podciśnieniu i parze wodnej jest autoklaw. Gwarantuje to idealną sterylność wszystkich narzędzi używanych w gabinetach, a tym samym pełną ochronę naszych Pacjentów przed zakażeniem.

W naszych gabinetach stosujemy najwyższe standardy sterylizacji: 

  • osobne pomieszczenie do dezynfekcji i sterylizacji,
  • wysokiej klasy autoklaw parowy,
  • narzędzia pakowane są w jednorazowe rękawy,
  • specjalne środki do dezynfekcji,
  • wszędzie tam, gdzie to możliwe, używamy sprzętu i materiałów jednorazowych,
  • każdy Pacjent ma przygotowany oddzielny zestaw sterylnych narzędzi.

Każdy proces sterylizacji jest kontrolowany i dokumentowany, a nadzór nad skutecznością sterylizacji sprawuje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.