f

Implanty

Piękny uśmiech pragnie mieć każdy z nas. Daje nam nie tylko poczucie pewności siebie, ale również zapewnia zdrowie zębów. Niestety nie każdy może cieszyć się naturalnie ładnymi zębami. Implantologia przychodzi nam z pomocą wtedy, gdy z różnych przyczyn tracimy na stałe ząb lub zęby oraz chcemy mieć piękne, zdrowe i naturalnie wyglądające uzębienie.

Implanty to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza metoda na uzupełnienie brakującego zęba (zębów).

Implanty to najnowocześniejsza metoda na uzupełnienie braków w naturalnym uzębieniu. Są one przede wszystkim wytrzymałe, praktyczne i bezpieczne. Montowane na nich korony lub mosty można idealnie dopasować do koloru pozostałych zębów. Implant zapewnia Pacjentom komfort, ponieważ w praktyce niczym nie różni się od zęba naturalnego.

Implant zębowy to niewielkich rozmiarów śruba wykonana z tytanu, którą wszczepia się w miejsce utraconego zęba. Tytan to materiał biokompatybilny, dobrze tolerowany przez organizm, jak również nie wywołujący reakcji alergicznych. Po pewnym czasie implant zrasta się z kością, zastępując korzeń naturalnego zęba. Następnie montowana jest na nim korona, która zastępuje naturalną koronę zęba. Kolor można idealnie dopasować do barwy reszty uzębienia.  


Budowa implantu:

Implant, łącznik i korona stanowią całość, będącą odpowiednikiem naturalnego zęba.

Implanty stomatologiczne są sprawdzonym i najskuteczniejszym sposobem leczenia braków zębowych. Z jednej strony spełniają funkcję estetyczną (wypełniają braki w uzębieniu), z drugiej – przejmują funkcje utraconego zęba/zębów.

Każdy implant zębowy składa się z trzech elementów, które muszą do siebie idealnie pasować:

 • tytanowa śruba – element umieszczany w kości szczęki lub żuchwy, który po okresie osteointegracji (trwałego połączenia pomiędzy kością a implantem) tworzy nowy korzeń utraconego zęba,
 • łącznik – niewielki element wykonany z tytanu lub   cyrkonu, przymocowany z jednej strony do tytanowej śruby,  z drugiej - do stałego uzupełnienia protetycznego (korony, mostu, protezy); zapewnia on stabilne i trwałe dopasowanie pomiędzy implantem a uzupełnieniem protetycznym,
 • korona protetyczna – jedyna widoczna część implantu, która jest przykręcana bądź cementowana na łączniku, imitująca swoim kształtem i kolorem naturalne uzębienie.

IMPLANTY KROK PO KROKU:

Diagnostyka i plan leczenia:

 • wywiad stomatologiczny
 • diagnostyka radiologiczna
 • plan leczenia

Etap chirurgiczny:

 • wszczepienie implantów
 • zdjęcie szwów
 • odsłonięcie implantów

Etap protetyczny:

 • pobranie wycisków
 • miara pracy protetycznej
 • zacementowanie pracy

Leczenie implantologiczne możemy podzielić na następujące etapy:

 1. Planowanie leczenia na podstawie rozmowy z Pacjentem, badaniem jamy ustnej oraz diagnostyki rentgenowskiej (zdjęcie pantomograficzne, tomografia komputerowa).
 2. Wszczepienie implantu - zabieg zazwyczaj przeprowadzany jest przy użyciu zwykłego znieczulenia (w trudniejszych i bardziej skomplikowanych przypadkach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym bądź sedacji). Pacjent dostaje zalecenia pozabiegowe.
 3. Wizyta kontrolna po 7-14 dniach (zdjęcie szwów).
 4. Okres gojenia się. W zależności od przypadku klinicznego może trwać od 3 miesięcy (szczęka górna) do 6 miesięcy (żuchwa). Jest to bardzo ważny okres, który ma na celu całkowite wgojenie się tytanowego wszczepu. Możliwość protetyki tymczasową koroną rozwiązuje problem estetyczny.
 5. Odsłonięcie implantu i zamontowanie na implancie śruby gojącej (na okres 10 dni). Służy ona przygotowaniu dziąsła do zaplanowanej pracy protetycznej. Pozwala tak ukształtować dziąsło, aby przyszła korona była wkomponowana i wyglądała estetycznie na tle pozostałych zębów.
 6. Pobranie wycisków pod przyszłą pracę protetyczną. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Pacjent  umawiany jest jeszcze na przymiarki w celu jak najlepszego dopasowania pracy (również pod względem estetycznym).
 7. Dopasowanie pracy protetycznej wykonanej w laboratorium oraz ewentualne korekty.
 8. Mocowanie pracy protetycznej. Pacjent zostaje poinstruowany o higienie jamy ustnej, jak również o koniecznych wizytach kontrolnych co 6 miesięcy. Od tej chwili Pacjent może cieszyć się nowym uśmiechem.
 9. Wizyta kontrolna.

Zalety implantów:

 • zęby odbudowane na implantach są łudząco podobne do naturalnych zębów, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym,
 • przywrócenie funkcji naturalnego uzębienia (żucie, swoboda mówienia itp.),
 • implant osadzany jest w kości na stałe – zrośnięty z kością, co daje pewność, iż podczas jedzenia nie będzie ruszać się,
 • zapobiegają zanikowi kości (brak choćby jednego zęba może skutkować nieodwracalnymi zmianami - nie tylko zaniku kości, ale i rozsuwania się czy też pochylania pozostałych zębów),
 • nie zmieniają smaku potraw,
 • trwałość – implanty wykonane są z tytanu lub cyrkonu; dbając w odpowiedni sposób o higienę jamy ustnej, przestrzegając zaleceń lekarza, zgłaszając się raz na pół roku na wizyty kontrolne oraz  profesjonalne zabiegi higienizacyjne w gabinecie, implanty mogą wystarczyć nawet na całe życie,
 • wygoda - nie ma ruchomych elementów, nie ma też problemu z ruszającą się czy wypadającą protezą, nie ma konieczności używania kleju,
 • estetyka – w przypadku prawidłowo wykonanego zabiegu wraz z dobrze dopasowaną pracą protetyczną, nie ma możliwości odróżnienia implantu od naturalnego zęba,
 • wszczepienie implantu zajmuje około 30 minut i jest zabiegiem bezbolesnym - zazwyczaj wystarczy zwykłe znieczulenie stomatologiczne,
 • w dłuższej perspektywie implanty mogą przyczynić się do oszczędności finansowej - stanowią długoterminowe rozwiązanie.

Przeciwwskazania do stosowania implantów:

Zabieg wszczepienia implantów można z powodzeniem przeprowadzić u większości zdrowych osób. Jest on krótki i bezbolesny – zazwyczaj wykonywany jest przy użyciu zwykłego znieczulenia (w trudniejszych przypadkach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym bądź sedacji).

W przypadku każdej procedury medycznej, lekarz musi podjąć decyzję o zakwalifikowaniu Pacjenta do leczenia. Również w implantacji istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu. Możemy je podzielić na te, które na stałe wykluczają możliwość przeprowadzenia zabiegu implantacji, jak i takie, które tylko na określony czas nie pozwalają na bezpieczny i skuteczny zabieg.

Przeciwwskazania bezwględne:

Zaliczamy tutaj czynniki, które uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu implantologicznego. Są one związane przede wszystkim ze stanem zdrowia Pacjenta. Zaliczamy tu  m.in. ogólny zły stan zdrowia Pacjenta, poważne choroby takie, jak AIDS, ciężka cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby tkanki kostnej, wątroby, nerek, choroby związane z zaburzeniami układu autoimmunologicznego itp.

Przeciwwskazania bezwzględne czasowe:

Uwzględniamy tutaj przeciwwskazania, które po jakimś czasie mogą ustąpić. Zaliczamy tutaj przede wszystkim wiek Pacjenta - nie wszczepia się implantów osobom młodym (ponieżej 16-18 lat), które nie mają jeszcze zakończonego procesu rozwoju kości. Do tej kategorii zaliczamy również ciążę, ostre choroby zakaźne, radioterapię i chemioterapię przebytą w ciągu ostatnich 5 lat. Po ustąpieniu tychprzeciwwskazań, lekarz może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zabiegu implantacji.

Poza przeciwwskazaniami dotyczącymi ogólnego zdrowia Pacjenta, mogą również występić przeciwwskazania miejscowe. Dotyczą one głównie stanu jamy ustnej czy kości w miejscu przyszłej implantacji. Zaliczamy tutaj m.in. nieprawidłową błonę śluzową czy brak miejsca na umieszczenie korony. W niektórych przypadkach, przed wszczepieniem implantu, konieczna może okazać się np. dodatkowa augumentacja kości.

Decydując się na implanty zębowe Pacjent ma obowiązek poinformować stomatologa o stanie swojego zdrowia, obecnych i przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, uzależnieniach itp. Tylko w ten sposób lekarz będzie mógł podjąć decyzję, czy zabieg będzie bezpieczny, wskazany i skuteczny.

Decyzję o ewentualnej odmowie przeprowadzenia zabiegu implantacji zawsze podejmuje lekarz dentysta. Może ona wynikać zarówno ze stwierdzonych u pacjenta chorób, które uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu, jak i z braku woli współpracy (podważanie i niestosowanie się do zaplanowanego przez lekarza planu leczenia, niewyleczona próchnica, brak prawidłowej higieny itp.). 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące implantów:

Zabieg wszczepienia implantów w zdecydowanej większości wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a co za tym idzie jest całkowicie bezbolesny. W przypadkach bardziej rozległych i skomplikowanych zabiegów można je wykonać w znieczuleniu ogólnym lub w tzw. sedacji. Tego rodzaju znieczulenia przeprowadza anestezjolog.
    Po zabiegu, kiedy znieczulenie przestanie działać, mogą pojawić się dolegliwości bólowe czy lekki obrzęk. Jest to reakcja naturalna, ponieważ została wykonana ingerencja w tkanki. Leki przeciwbólowe oraz zimne okłady powinny pomóc (zobacz: Zalecenia po implantach). W przypadku niepokojących objawów (np. nieustępujący bół, obrzęk, gorączka itp.) należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Obecny stan wiedzy medycznej pozwala twierdzić, iż w zdecydowanej większości wszczepienie implantów jest bezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Implanty zębowe wykonane są ze stopów tutanu. Jest to materiał biozgodny – organizm ludzki w żaden sposób nie odnajduje w tytanowym wszczepie cech ciała obcego, a tym samym nie wywołuje reakcji obronnej. Każdy implant jest sterylnie zapakowany, dobierany indywidualnie rozmiarem i kształtem dla Pacjenta. Odpowiednia i prawidłowa dbałość o higienę jamy ustnej ma istotne znaczenie dla powodzenia zabiegu implantacji. Sukces implantacji zależy nie tylko od lekarza, ale również od Pacjenta. Istotnym jest, aby Pacjent przestrzegał podstawowych zasad higieny, minimum raz na pół roku poddawał się profesjonalnym zabiegom higienizacyjnym w naszym centrum (takim jak skaling, piaskowanie), umawiał się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy (zobacz: Zalecenia po implantach). Mimo, iż implanty to sztuczne zęby, nie zwalnia to z utrzymywania prawidłowej higieny jamy ustnej. Zła higiena lub jej brak może doprowadzić do stanu zapalnego wokół implantu, a w konsekwencji do obniżenia się linii dziąsła i odsłonięcia powierzchni implantu.
    Ryzyko niepowodzenia (nieprzyjęcia się implantu) jest minimalne. Jak w przypadku każdej procedury medycznej – nie ma metod stuprocentowych. U zdrowych Pacjentów z prawidłową kością w miejscu przeznaczonym do implantacji, dbających o higienę jamy ustnej itp. ryzyko nieprzyjęcia implantu jest praktycznie zerowe.

Każda rana wymaga zagojenia. Im stan dziąsła jest lepszy, tym większe szanse na uniknięcie ewentualnych niepowodzeń. Klasyczne postępowanie zaleca odczekanie około 3 miesięcy w dolnej szczęce (żuchwie) oraz 6 miesięcy w szczęce górnej. Decyzja co do czasu wykonania odbudowy protetycznej jest zawsze indywidualna i zależy od warunków u danego Pacjenta. W przypadkach odpowiedniej ilości i gęstości kości okres ten można skrócić. W procesie leczenia implantologicznego przygotowywane jest tymczasowe uzupełnienie protetyczne, dzięki któremu Pacjent nie odczuwa dyskomfortu estetycznego, jak również przywrócona zostaje funkcja żucia.

W oczekiwaniu na zakończenie procesu osteointegracji (trwałego połączenia między kością a implantem) Pacjent otrzymuje tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Umożliwia to Pacjentowi powrót do codziennych czynności. Tymczasowe uzupełnienie daje nie tylko komfort gryzienia i mówienia, ale  również  zabezpiecza ranę i ułatwia gojenie.

Górnej granicy wieku nie ma. Najstarszym Pacjentem, któremu w naszym Centrum zostały wszczepione implanty, ma 85 lat. Zabieg i okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań, a Pacjent nadal użytkuje protezę opartą na implantach w szczęce górnej. Przeciwwskazaniem do zabiegu implantacji jest młody wiek (poniżej 16-18 lat). Osoba chcąca mieć wszczepione implanty, powinna mieć zakończony tzw. wzrost kostny - w praktyce 18-19 lat. Wszczepienie implantów przed zakończeniem wzrostu kostnego może spowodować nieprawidłową pozycję implantu w przyszłości.

Najważniejsze dla odpowiedniego przyjęcia się implantu jest kilka pierwszych tygodni. W tym czasie należy zachować szczególną ostrożność i przestrzgać zaleceń lekarza (zobacz: Zalecenia po implantach). Z czasem implant coraz lepiej integruje się z kością. Trwałość mechaniczna implantów jest wystarczająco długa by sprostać obciążeniom związnym z siłami żucia prze całe życie. Oceniając trwałość leczenia implantologicznego bardziej bierzemy pod uwagę czynniki natury biologicznej, które mogą niekiedy zmieniać warunki w jamie ustnej doprowadzając np. do zaniku kości wokół implantu, a tym samym do konieczności usunięcia implantu.
    Trwałość implantów jest porównywalna z zębami własnymi. Jeżeli implant nie dozna poważnego urazu, nie będzie konieczności usunięcia go. Czynnikami, które mogą wpłynąć na wypadnięcie/nieprzyjęcie się implantu sa: urazy fizyczne (wszelkie urazy fizyczne szczęki, zbyt duży nacisk na implant stomatologiczny, nie stosowanie się do zaleceń lekarza przez pierwsze kilka miesięcy od zabiegu wszczepienia implantu), infekcje (stany zapalne, które są najczęściej spowodowane złą higieną jamy ustnej), choroby dziąseł, bruksizm, cukrzyca, poważne osłabienie organizmu (wyniszczenie organizmu przez używko czy  choroby). Wymienione czynniki mają identyczny wpływ również na zęby naturalne.
    W przypadku implantów stomatologicznych możemy wykluczyć jedynie próchnicę. Odpowiednie dbanie o zdrowie i higienę jamy ustnej, regularne wizyty kontrolne oraz profesjonalne zabiegi higienizacyjne gwarantują długotrwałość implantów, a także zębów własnych. W przypadku udzielania gwarancji obowiązkowe są wizyty kontrole co 6 miesięcy, potwierdzone w dokumentacji Pacjenta.

Wiele osób uważa, iż po wszczepieniu implantów można ograniczyć zabiegi higienizacyjne lub całkowicie z nich zrezygnować. Zaniechanie właściwej pielęgnacji jamy ustnej może skończyć się utratą wszczepów i koniecznością powtórnego zabiegu. Lekceważący stosunek do higieny jamy ustnej może nawet zdyskwalifikować Pacjanta do zabiegu. Implanty, pomimo tego, iż są sztucznym uzębieniem, wymagają przestrzegania higieny tak samo jak zęby naturalne. Implantom nie zagraża próchnica, zapalenie miazgi czy też nadwrażliwość. Specyficzna budowa sprzyja gromadzeniu się resztek pokarmowych i powstawaniu kamienia nazębnego w okolicy połączenia korony protetycznej z implantem.
    Przy prawidłowej higienie jamy ustnej implanty mogą nam służyć przez wiele lat. Najważniejsze w ich pielęgnacji jest dbanie o okolice dziąseł i zapobieganie powstawania kamienia nazębnego. Zaleca się stosowanie irygatora dentystycznego, jak również szczoteczki sonicznej. Na rynku dostępne są również pasty i płyny do płukania ust przeznaczone pacjentom po implantacji.
    Każdy Pacjent po wszczepieniu implantów zobowiązany jest do regularnych wizyt kontrolnych (co 6 miesięcy) oraz profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych (skaling i/lub piaskowanie). Pozwala to na ewentualne wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Wiele osób mylnie porównuje wszczepienie implantu do przeszczepu narządu. Są to dwa różne procesy. Implant jest sztucznym korzeniem zęba, wykonanym z tytanu, sterylnym, obojętnym dla organizmu, a także obojętnym dla ludzkiego układu odpornościowego. Nie jest potrzebna zgodność dawcy i biorcy. Właśnie ta obojętność jest jednym z głównych czynników sukcesu wszczepienia implantów.
    Nie istnieje coś takiego jak odrzucenie implantu, ponieważ zrobione są ze stopu tytanu, który jest całkowicie tolerowany przez organizm ludzki. Co najwyżej implant może nie przyjąć się. Literatura fachowa podaje, iż procedura założenia implantu zębowego jest niezwykle skuteczna – tylko około 2% przypadków kończy się niepowodzeniem (jedno z nowszych opracowań podaje niższy odsetek – 1,6%).
    Tak, jak w przypadku każdej procedury medycznej, również przy implantacji istnieje pewne ryzyko, iż implant nie zostanie przyjęty przez organizm Pacjenta. Nawet jeśli zabieg został wykonany bez zarzutu, a Pacjent stosował się do zaleceń specjalisty, nie da się wykluczyć prawdopodobieństwa nie przyjęcia się implantu przez organizm. Postępując zgodnie z procedurami lekarz daje Pacjentowi szansę na to, że całość leczenia zakończy się powodzeniem.