Zasady udzielania świadczeń medycznych W czasie stanu epidemii wirusa sars-cov-2

W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej, zasady postępowania będą rygorystycznie przestrzegane.

Nie udzielamy świadczeń stomatologicznych osobom, u których wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka (temperatura ciała powyżej 37 st. Celsjusza),
 • kaszel,
 • duszność,

lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:

 • przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję sars-cov-2,
 • miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie sars-cov-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) oraz z osobą będącą na kwarantannie,
 • pracowały lub przebywały jako odwiedzające w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych sars-cov-2
 • które przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej,
 • powyżej 70-go roku życia oraz z obniżoną odpornością.

W sytuacji gdy potrzebujesz pomocy stomatologicznej postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi :

 1. Zadzwoń do nas (510 400 430 lub 85 654 67 77).  Prosimy nie przychodzić bez wcześniejszego kontaktu z nami- bez wywiadu telefonicznego nie będziemy mogli wpuścić do środka.
 2. Podczas rozmowy  telefonicznej zostanie przeprowadzony wywiad celem ustalenia, czy Pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem (takich, jak: kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp.), oraz aby uzyskać informacje na temat ewentualnych podróży Pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji, przebywających na kwarantannie itp.
 3. Możemy poprosić o przesłanie mms-em/e-mailem zdjęcia miejsca, w którym odczuwane są dolegliwości.
 4. Jeżeli na podstawie wywiadu telefonicznego Pacjent zostanie zakwalifikowany do wizyty w gabinecie:
  • poprosimy o dane  osobowe: imię i nazwisko, PESEL (nie dotyczy obcokrajowców ), datę  urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon,
  • podamy dokładny termin wizyty (PROSIMY PAMIĘTAĆ O PUNKTUALNOŚCI!  SPÓŹNIONY PACJENT NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY),
  • podanie danych będzie weryfikowane na podstawie dowodu osobistego lub paszportu okazanego przez szybę przed wejściem do gabinetu.
 5. Prosimy nie zabierać ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy (np. parasol, torby, zakupy itp.). Należy mieć przy sobie mimium rzeczy koniecznych na czas wizyty, a które to mogą być schowane do kieszeni (np. dowód osobisty, gotówka, telefon itp.). Po przekroczeniu progu gabinetu obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Nie przychodzimy na wizytę z osobą towarzyszącą (NIE ZOSTANIE ONA WPUSZCZONA DO ŚRODKA ). W przypadku osób nieletnich (dzieci do 8-go roku życia)  do pomieszczenia wpuszczony zostanie JEDEN rodzic, ale wyłącznie do strefy poczekalni. NIE ZOSTANIE ON WPUSZCZONY DO GABINETU  WRAZ Z DZIECKIEM.
 7. Dzięki uzyskanym podczas wywiadu telefonicznego danym, przygotujemy niezbędne dokumenty i nie będziemy niepotrzebnie przedłużać pobytu w gabinecie. W związku z powyższym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Alfa-Dent Szczepan Mariusz Czarniawski Prywatna Praktyka Stomatologiczno-Protetyczna z siedzibą przy ul. Św. Rocha 7 lok. 16, 15-879 Białystok, tel. 85 654 67 66, a wszelkie  informacje w zakresie danych osobowych przeczytaj  w informacji na  stronie alfa-dent.bialystok.pl.
 8. Przychodząc na wizytę i podpisując dokumenty (ograniczamy je do koniecznego minimum) Pacjent potwierdza również, iż zapoznał się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem leczenia będą odbywać się wyłącznie telefonicznie przed i po wizycie.

ZASADY DOTYCZĄCE WIZYTY:

 1. Pacjent powinien przybyć na 5 minut przed wyznaczonym terminem wizyty.
 2. Pacjent oczekuje na telefon z recepcji pozwalający wejść do gabinetu w swoim samochodzie (jeżeli nie ma takiej możliwości zalecamy czekanie na podwórku lub klatce schodowej (pamiętając o zachowaniu 2m odległości od innej osoby). W samochodzie pozostawiamy wszystkie zbędne rzeczy (np. torebki, okrycie wierzchnie itp.). Do gabinetu wchodzimy tylko z niezbędnymi rzeczami, które możemy schować do swojej kieszeni (np. dowód osobisty, pieniądze itp.)
 3. Pacjent przychodzi w swojej maseczce. Jeżeli będzie posiadał swoje rękawiczki, muszą zostać zdjęte przed wejściem do gabinetu.
 4. Okrycia wierzchnie i inne rzeczy są pozostawiane w recepcji (recepcja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione).
 5. Drzwi do gabinetu otwiera personel (prosimy samemu nie chwytać za klamkę i ewentualnie poczekać na personel).
 6. Po wejściu do gabinetu Pacjent postępuje zgodnie z poleceniami personelu.
 7. Osoba wpuszczająca Pacjenta wykonuje pomiar temperatury i odnotowuje to w dokumencie do podpisania Pacjenta.
 8. Dezynfekujemy dłonie Pacjenta i nakładamy rękawiczki jednorazowe oraz pozostałe środki ochrony osobistej.
 9. Pacjent otrzymuje dokumenty do podpisania.
 10. Ponowna dezynfekcja rąk i zaprowadzenie do gabinetu (w czasie drogi do gabinetu zachowujemy dystans – 2 m od każdej osoby).

Pracujemy w warunkach panującej epidemii: NICZEGO NIE DOTYKAMY – KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ. NIE OPIERAMY SIĘ  O BLATY, DRZWI I ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

 1. Pacjent postępuje zgodnie z tym, co mówi lekarz (unikamy gestykulacji, ograniczamy ruchy do minimum, trzymamy ręce na kolanach).
 2. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG/pantomograficznego (Pacjent postępuje zgodnie z poleceniami lekarza lub personelu).
 3. Otrzymanie zaleceń oraz rozliczenie wizyty.
 4. Zdjęcie środków ochrony osobistej, dezynfekcja rąk oraz otwarcie drzwi Pacjentowi.

 

Partnerzy: