f

Implantoprotetyka

Jeżeli Pacjent z przyczyn medycznych bądź innych utracił ząb lub zęby, w zależności od możliwości i oczekiwań Pacjenta, po uwzględnieniu warunków panujących w jego jamie ustnej, nasi lekarze dobiorą najlepszy sposób odbudowy protetycznej.

Implantoprotetyka (protetyka na implantach) to dziedzina stomatologii, która zajmuje się odbudową protetyczną na implantach. Samo wszczepenie implantu nie kończy procesu leczenia. Implant to tytanowa śruba, która najlepiej odtwarza brakujący korzeń zęba. Po okresie osteoitegracji (trwałe połączenie z kością) uzyskujemy idealnie oparcie pod odbudowę protetyczną.

Implanty to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza metoda na uzupełnienie brakującego zęba (zębów).

Protetyka na implantach pozwala nie tylko uzyskać piękny uśmiech, ale również uniknąć dyskomfortu związanego z używaniem protez ruchomych. Poprawia estetykę, przywraca prawidłową funkcjonalność. Dzięki implantoprotetyce możemy w pełni zastąpić naturalne uzębienie, które z jakiegoś powodu zostało utracone.

Implant, łącznik i korona wspólnie odtwarzają utracony ząb pod względem estetycznym i funkcjonalnym.

Implant zrobiony jest z tytanu i znajduje się w kości, dlatego jego kolor nie ma znaczenia. Korona na implancie odtwarza naddziąsłową część utraconego zęba i jest połączona z implantem za pomocą łącznika (standardowego lub indywidualnego). Ważnym elementem jest nie tylko odpowiednie dobranie łącznika, ale również ładne ukształtowanie dziąsła. Dużo uwagi należy także zwrócić na uzupełnienia protetyczne, do których używa się wysoce estetycznych materiałów - od porcelany po tlenek cyrkonu. Wszystko to pozwala uzyskać jak najlepszą i naturalną estetykę.

Na podstawie diagnostyki, jak również po przeprowadzeniu wywiadu z Pacjentem oraz po poznaniu jego możliwości i oczekiwań, lekarz zaproponuje najlepsze rozwiązanie.


Rozwiązania w przypadku braku jednego zęba:

 • korona na implancie,
 • most protetyczny.

W przypadku braku pojedynczego zęba, zaleca się wszczepienie implantu i wykonanie korony na implancie. Zaletą takiego rozwiązania jest uratowanie dwóch sąsiednich zębów, ponieważ nie ma konieczności ich szlifowania, w celu zamocowania mostu protetycznego. Dodatkowo implant nie odciąża sąsiadujących zębów, przywraca równomierne rozłożenie sił działających na kość, dłużej służy Pacjentom.

KORONA NA IMPLANCIE - ETAPY:

 • Założenie śruby gojącej (po określonym czasie od wszczepienia implantu).
 • Odkręcenie śruby gojącej (po 14 dniach) i przykręcenie do implantu tzw. transferu wyciskowego (jego zadaniem jest dokładne określenie pozycji implantu w przyszłym modelu odlewanym w laboratorium) oraz pobranie wycisków.
 • Odlanie w laboratorium modelu i umieszczenie w nim analogu implantu. Przykręcenie łącznika i przygotowanie korony porcelanowej.
 • Dopasowanie oraz zacementowanie korony na stałe.

Rozwiązania w przypadku braku kilku zębów:

 • most na implantach,
 • most protetyczny tradycyjny,
 • proteza ruchoma.

W przypadku braku kilku zębów, najlepszym rozwiązaniem jest implantoprotetyka. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia tego zabiegu, alternatywnym rozwiązaniem jest most protetyczny wielopunktowy bądź proteza ruchoma.

Most na implantach to przynajmniej trzy, połączone ze sobą, korony umieszczone na implantach, które stanowią stabilne oparcie. Lekarz podejmuje decyzję jaka liczba implantów będzie wskazana dla każdego Pacjenta. Prawidłowo wykonany most kształtem i kolorem nie różni się niczym od pozostałych zębów. Zastosowanie implantów zapobiega zanikowi kości, dzięki czemu sąsiednie zęby pozostają nienaruszone. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest również uniknięcie szlifowania zdrowych zębów.

Jeżeli z jakiegoś powodu implantacja nie jest możliwa, alternatywą jest wykonanie tradycyjnego mostu protetycznego bądź protezy ruchomej. W przypadku mostu istnieje konieczność oszlifowania sąsiednich zębów, celem osadzenia pracy. Ruchome protezy zębowe mogą natomiast powodować dyskomfort w użytkowaniu, przy noszeniu których widoczne są metalowe elementy. Oznaczają również konieczność zdejmowania i zakładania.

MOST NA IMPLANTACH – ETAPY:

 • Założenie śrub gojących (po określonym czasie od wszczepienia implantów).
 • Odkręcenie śrub gojących (po 14 dniach) i przykręcenie do implantów tzw. transferów wyciskowych (ich zadaniem jest dokładne określenie pozycji implantu w przyszłym modelu odlewanym w laboratorium) oraz pobranie wycisków.
 • Odlanie w laboratorium modelu i umieszczenie w nim analogów implantów. Przykręcenie łączników i przygotowanie mostu protetycznego (z wybranego przez Pacjenta materiału).
 • Dopasowanie oraz zacementowanie mostu na stałe.

Rozwiązania w przypadku bezzębia:

 • proteza na implantach,
 • proteza całkowita.

Jeżeli Pacjent z powodów medycznych bądź innych utracił wszystkie zęby, implanty są najlepszym rozwiązaniem. Pozwalają na trwałe i komfortowe utrzymanie protezy, jak również na odzyskanie estetyki i funkcjonalności jamy ustnej. Tradycyjne protezy zębowe mogą powodować dyskomfort w użytkowaniu, utrudniają żucie i gryzienie wielu pokarmów, mogą również zaburzać mowę. Posiadanie takiej protezy powoduje zanik kości, przy noszeniu zaś widoczne są metalowe elementy.

Protezy na implantach łączy się za pomocą utrzymujących je zatrzasków lub belek. Elimuje się w ten sposób jakąkolwiek ruchomość. Dla pacjenta oznacza to poczucie odzyskania swoich własnych zębów oraz całkowicie nową jakość życia.

PROTEZA NA IMPLANTACH - ETAPY:

 • Założenie śrub gojących (po określonym czasie od wszczepienia implantów).
 • Odkręcenie śrub gojących (po 14 dniach) i przykręcenie do implantów tzw. transferów wyciskowych (ich zadaniem jest dokładne określenie pozycji implantu w przyszłym modelu odlewanym w laboratorium) oraz pobranie wycisków.
 • Odlanie w laboratorium modelu i umieszczenie w nim analogów implantów. Przykręcenie łączników i przygotowanie protezy.
 • Dopasowanie i sprawdzenie całej pracy.

Prace protetyczne na implantach wykonywane są z tych samych materiałów co prace protetyczne oparte na zębach (dowiedz się więcej).